ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Peroneal Neuropathies

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การศึกษารูปแบบของเส้นประสาท Superficial peroneal และ Deep peroneal ในกลุ่มประชากรไทย ในร่างอาจารย์ใหญ่และความสำคัญทางคลินิก = Anatomical study of superficial peroneal and deep peroneal nerves in Thai cadaver population and clinical implications / จรรยารักษ์ สุริยุทธ / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Peroneal Neuropathies
Accessory deep peroneal nerve


Page : 1