ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Periodontitis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Study of Salivary proteolytic enzyme inhibitor from Thai herbs in patients with oral inflammatory diseases / Phenphichar Wanachantararak / 2002 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Proease inhibitors
Saliva
Oral medicine
Herbs -- Thailand
Dissertations, academic -- Biochemistry
Periodontitis
Gingivitis
Salivary protiens
Plants, medicinal
Mouth diseases -- research
Salivary -- research
Dental plaque index -- Diagnosis, oral -- research
2 การพัฒนาเจลของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เพื่อยับยั้งจุลชีพก่อโรค ปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่ / ธีราพร ทัศพร / 2545 /Full Text
Subject
โรคปริทันต์
ผู้ใหญ่
เจล
เตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์
Gels (Pharmacy)
Tetracycline Hydrochloride
Microbial inhibition
Periodontitis
3 ความชุกของเอนตามีบา จิงจิวาลิส, ทริโคโมแนส ทีแนกซ์ และแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ = Prevalence of entamoeba gingivalis, trichomonas tenax and periodontal pathogens in periodontitis patients / บุญถนอม มูนเมืองแสน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Entamoeba
Trichomonas
Periodontitis


Page : 1