ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Pelvis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลการฝึกความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานที่มีต่อสมรรถนะในการยกน้ำหนักท่าสแนทช์และคลีนแอนด์เจอร์คของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชายทีมชาติไทย = The Effect of lumbopelvic stability training on santch and Clean & Jerk Weightlifting performance of Thai Junior Men Weightlifters / แอนนิภา มูลธาร์ / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Spine
Pelvis
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กระดูกสันหลัง
การยกน้ำหนัก
นักกีฬา -- การฝึก
นักกีฬายกน้ำหนัก


Page : 1