ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Patient advocacy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยศัลยกรรม / สมฤดี พุ่มท่าอิฐ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
Surgical nursing
2 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ / ศรีวลี แป้นไม้ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมบำบัด
พยาบาล -- เพชรบูรณ์
สิทธิผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
3 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ ของผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / พัชรา เล็กประเสริฐ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
สูติกรรม
สิทธิผู้ป่วย
4 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของ ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลพิจิตร / ปราณี ช่วงไกล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
สิทธิผู้ป่วย
อายุรศาสตร์
5 การรับรู้สิทธิของผู้ป่วยในผู้รับบริการที่สถานีอนามัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สกุลรัตน์ ปิยะนิจดำรงค์ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patients advocacy
บริการทางการแพทย์ -- เชียงราย
สถานีอนามัย -- เชียงราย
ผู้ป่วย -- เชียงราย
6 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง / อรวรรณ เกิดสมศรี / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
สิทธิผู้ป่วย
ผู้ป่วยจิตเวช
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
Patients


Page : 1