ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Patient -- centered care

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร / บรรเจิด ถึงกลิ่น / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
ผู้ป่วย -- การดูแล
การรับรู้
การพยาบาล -- พิจิตร
2 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามง่าม / เบญจมาศ หวาจ้อย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสามง่าม
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
ผู้ป่วย -- การดูแล
การรับรู้
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
3 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร / สุรางค์ ซิ้มอิ่ม / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
โรงพยาบาลพิจิตร
การพยาบาล -- พิจิตร
ผู้ป่วย -- การดูแล
การรับรู้
4 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / อรพิน ศรีสมบัติ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
patient -- centered care
ผู้ป่วย -- การดูแล
การรับรู้
การพยาบาล -- อุตรดิตถ์
5 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / เสนาะ ดวงรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาล -- พิจิตร
การรับรู้
6 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / กาญจนา ทองเมือง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
Orthopedics
ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาล -- นครสวรรค์
การรับรู้


Page : 1