ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Pathogenic microorganisms

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Detection of streptococcus suis in hemoculture by polymerase chain reaction method = การตรวจหาเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส จากฮีโมคัลเจอร์ด้วยวิธีโพลีเมอเรสเชนรีแอคชัน / Wannisa Raksamat / 2011 /Full Text
Subject
Pathogenic microorganisms
Microorganisms
Dissertations, academic -- Microbiology


Page : 1