ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Palynology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Palynology of Na Hong basin Amphoe Mae Chaem Changwat Chiang Mai / Wickanet Songtham / 2000 /Full Text
Subject
Palynology -- Chiang Mai. Mae Chaem
Paleobotany -- Chiang Mai. Mae Chaem
Spores (Botany). Fossil -- Chiang Mai. Mae Chaem
2 Taxonomy and molecular phylogeny of Artabotrys R. Brown and palynology of tribe unoneae (Annonaceae) in Thailand = อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลของ Artabotrys R. Brown และเรณูวิทยาของเผ่า Unoneae (Annonaceae) ในประเทศไทย / U-Sa Thongpairoj / 2008 /Full Text
Subject
Biology
Botany -- Classification
Palynology
3 Taxonomy and molecular relationships of goniothalamus (Blume) Hook. F. & Thoms. and palynology of tribe Mitrephoreae (Annonaceae) in Thailand = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์เชิงโมเลกุลของ goniothalamus (blume) Hook. F. & Thoms. และเรณูวิทยาของเผ่า Mitrephoreae (Annonaceae) ในประเทศไทย / Yuttaya YuYen / 2006 /Full Text
Subject
Molecular physics
Molecular structure
Molecular structure -- Analysis
Palynology


Page : 1