ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Orthopedic apparatus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of knee orthoses on functional outcomes in individuals with knee osteoarthritis = ผลของกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่าต่อความสามารถในการทำงานของผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม / Amornthep Jankaew / 2017 /Full Text
Subject
Orthopedic apparatus
Osteoarthritis
Knee


Page : 1