ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 31 รายการ จากคำว่า Orthodontics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Shear bond strength of one-stop and two-step self-etching adhesive systems for bonding ceramic brackets = ความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนของระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 1 ขั้นและแบบ 2 ขั้น สำหรับการยึดแบร็กเกตเซรามิค / Peeriya Ratanawongphaibul / The 2003 /Full Text
Subject
Dental bonding
Orthodontics
22 Shear bond strengths and failure modes of three self-etching adhesive systems in orthodontic bracket placement = กำลังแรงยืดแบบเฉือนและลักษณะความล้มเหลวของระบบเซลเอซซิ่งแอดฮีซิฟสามชนิดในการยึดเบรกเกตทางทันตกรรมจัดฟัน / Russameejan Keratsuksakul / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
23 Shear bond strengths of chemically, visible light and dual cured composite resins in orthodontics / Jantima Ariyanon / 1999 /Full Text
Subject
Dental resins
Light
Orthodontics
Composite resins -- research
Orthodontic brackets -- composite resins -- research
24 Skeletal and soft tissue profile changes after incisor retraction in adult / Sumattra Tanasrivanitchai / 1997 /Full Text
Subject
Thesis, dental
Orthodontics
Orthodontics, Corrective
Incisors
25 TBX22 Mutations and Non-syndromic Orofacial Clefts, Ankyloglossia, and Hypodontia = การกลายพันธุ์ของยีนทีบอกซ์ทเวนตี้ทูกับรอยแยกบริเวณช่องปากและใบหน้า ลิ้นยึดและฟันหายโดยกำเนิด / Arunee Kaewkhampa / 2009 /Full Text
Subject
Genes -- Mutation breeding
Orthodontics
26 The Correlations of fluoride concentration in fluorosis teeth on shear bond strength of composite resin in orthodontics / Petchpong Chatchaisathaporn / 1999 /Full Text
Subject
Dental enamel microabrasion
Dental resins
Fluorides
Orthodontics
Orthodontics -- research
Fluorides -- Research
Composite resins -- research
Dental Occlusion Northern Thai -- research
27 The Effects of a 2% glutaraldehyde solution on the generated force and dimension of elastomeric ligature / Saengdao Sawangwatana / 2001 /Full Text
Subject
Orthodontics -- Diagnosis
Ligature (Surgery)
28 The Hyalurronic acid level changes in human gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement : A Longitudinal study = การเปลี่ยนแปลงระดับไฮยาลูโลนิคแอซิดในของเหลวร่องเหงือกคนระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน : การศึกษาระยะยาว / Anjan Peeranantrangsri / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
29 The Study of cytotoxic effect of corrosion products released from commercial magnets on cultured human gingival epithelial cells = การศึกษาพิษของสนิมแม่เหล็กพาณิชย์ ต่อเซลล์เยื่อบุผิวเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือกคน / Nujirate Akkakham / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
30 Viability and growth of the cultured human gingival fibroblasts under static magnetic field = ความมีชีวิตและการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรบลาสต์เพาะเลี้ยงของเนื้อเยื้อเหงือกคนภายใต้สนามแม่เหล็ก Siriporn Luewitoonwechkit / Siriporn Luewitoonwechit / school university 2003 /Full Text
Subject
Orthodontics -- Thesis
Fibroblasts -- Thesis
Gingiva -- Thesis
31 ความจำเป็นและความต้องการในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันของเด็กนักเรียนอายุ 12-14 ปี ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ / อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์ / 2544 /Full Text
Subject
ทันตกรรมจัดฟัน
นักเรียน -- อุตรดิตถ์
นักเรียน -- เชียงใหม่
Orthodontics -- Thesis
Orthodontics, corrective -- Thesis


Page : 1 2