ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Orthodontics -- Thesis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Viability and growth of the cultured human gingival fibroblasts under static magnetic field = ความมีชีวิตและการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรบลาสต์เพาะเลี้ยงของเนื้อเยื้อเหงือกคนภายใต้สนามแม่เหล็ก Siriporn Luewitoonwechkit / Siriporn Luewitoonwechit / school university 2003 /Full Text
Subject
Orthodontics -- Thesis
Fibroblasts -- Thesis
Gingiva -- Thesis
2 ความจำเป็นและความต้องการในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันของเด็กนักเรียนอายุ 12-14 ปี ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ / อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์ / 2544 /Full Text
Subject
ทันตกรรมจัดฟัน
นักเรียน -- อุตรดิตถ์
นักเรียน -- เชียงใหม่
Orthodontics -- Thesis
Orthodontics, corrective -- Thesis


Page : 1