ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Orthodontic Brackets

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic tooth movement using self-ligating bracket system and conventional bracket system = การเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6เอพิโทป) ระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันระหว่างการใช้ระบบ แบรกเก็ตชนิดมัดในตัวและแบรกเก็ตแบบดั้งเดิม / Pirun Luengrojjanakul / The 2014 /Full Text
Subject
Orthodontic Brackets
Orthodontic appliances
2 Shear bond strengths of chemically, visible light and dual cured composite resins in orthodontics / Jantima Ariyanon / 1999 /Full Text
Subject
Dental resins
Light
Orthodontics
Composite resins -- research
Orthodontic brackets -- composite resins -- research


Page : 1