ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Ore deposits -- Thailand, Northern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation of mineral deposit potential in Nan-Uttaradit Suture Zone using geophysical data / Adichat Surinkum / 2002 /Full Text
Subject
Suture zones (Structural geology) -- Thailand, Northern
Ore deposits -- Thailand, Northern
Mines and mineral resources -- Thailand, Northern
Prospecting -- Geophysical methods
Nan-Uttaradit Suture Zone


Page : 1