ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Oral medicine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Electromyography of masseter and temporalis muscles in patients with class I and III skeletal relationships = การบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเทมโพราลิสและแมสซีเตอร์ในผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ของโครงกระดูกรูปแบบที่หนึ่ง และสาม / Nilnade Panichsiti / The 2017 /Full Text
Subject
Oral medicine
2 Study of Salivary proteolytic enzyme inhibitor from Thai herbs in patients with oral inflammatory diseases / Phenphichar Wanachantararak / 2002 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Proease inhibitors
Saliva
Oral medicine
Herbs -- Thailand
Dissertations, academic -- Biochemistry
Periodontitis
Gingivitis
Salivary protiens
Plants, medicinal
Mouth diseases -- research
Salivary -- research
Dental plaque index -- Diagnosis, oral -- research


Page : 1