ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Operators theory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of pre-strongly solid and left-edge right-edge-strongly solid varieties of semigroups = การหาลักษณะเฉพาะของพรีสตรองลีโซลิดและเลิฟท์เอดจ์ ไรท์เอดจ์ สตรองลีโซลิดวาไรตีของกึ่งกรุป / Sompop Phatchat / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Semigroups of operators
Groups, Theory of
Group theory -- Generators
2 Distributional Kernel related to the diamond operator / Gumpon Sritanratana / 2003 /Full Text
Subject
Kernel functions
Operator theory
Nonlinear operators
3 Element-ary solutions of some operators related to the diamond bessel operator = ผลเฉลยขั้นมูลฐานของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์เบสเซล Somboon .Niyom / Somboon Niyom / The 2011 /Full Text
Subject
Bessel functions
Operators theory


Page : 1