ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Older women

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Measurement of trunk acceleration in elderly women with and without balance impairment during walking over obstacle = การวัดค่าความเร่งของลำตัวในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีและไม่มีความบกพร่องในการทรงตัวขณะเดินข้ามสิ่งกีดขวาง / Arunee Promsri / 2009 /Full Text
Subject
Older women
Kinesiology
Movement
Kinesiology, Applied
Women


Page : 1