ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Older people -- Health and hygiene

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Elderly falling risk screening system using multidisciplinary case based reasoning = ระบบคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุโดยการให้เหตุผลฐานกรณีแบบพหุวิทยาการ / Worasak Rueangsirarak / 2013 /Full Text
Subject
Knowledge management
Older people -- Care
Older people -- Health and hygiene
2 Maintaining elderly health by using central Thai local wisdom = การดำรงไว้ซึ่งสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยภาคกลาง / Panicha Boonsawad / The 2015 /Full Text
Subject
Local wisdom
Older people -- Health and hygiene
3 Validation of a one-leg sit-to-stand test for the measurement of leg muscle strength and endurance in young adults = การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบการลุกขึ้นยืน จากนั่งด้วยขาข้างเดียวเพื่อวัดความแข็งแรงและความ ทนทานของกล้ามเนื้อขาในผู้ใหญ่ตอนต้น / Eakarach Wongsaya / 2011 /Full Text
Subject
Older people -- Health and hygiene
Muscles


Page : 1