ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Ofloxacin

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of levofloxacin on planktonic and biofilm growths of multidrug resistant, biofilm forming and Uropathogenic Enterococcus faecalis Strains = ผลของยาเลโวฟลอกซาซินต่อการเจริญชนิดล่องลอยและชนิดสร้างแผ่นชีวมวลของเชื้อ Enterococcus faecalis สายพันธุ์ดื้อยาหลายชนิด สร้างแผ่นชีวมอลและก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ / Janthana Heetsen / 2011 /Full Text
Subject
Ofloxacin
Enterococcus faecalis
2 Susceptibility of methicillin-resistant Staphylococcus Aureus to Ofloxacin combined with Cloxacillin = ความไวของเชื้อ Staphy lococcus aureus ชนิดที่ดื้อต่อยา เมธิซิลลินต่อยาโอฟลอกซาชินร่วมกับคลอซาชิลลิน / Thitima Chaita. / 1992 /Full Text
Subject
Staphylococcus aureus.
Staphylococcal infections.
Methicillin.
Ofloxacin.
Cloxacillin.
Dissertations, academic -- Microbiology
3 การประยุกต์แป้งดัดแปรเพื่อเตรียมโอฟลอกซาซินโซลิดดิสเพอร์สชัน / ส่งแสง อยู่คง / 2544 /Full Text
Subject
แป้ง
Dispersion
Ofloxacin
Starch


Page : 1