ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Odonata

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characteristics of waters and sediments and effect of ions on odonate nymph haemolymph in Ban Pu coal Mmine reservoirs, Lamphun Province, Thailand = คุณลักษณะเฉพาะของน้ำและตะกอน และผลของไอออนต่อฮีโมลีมฟ์ ของตัวอ่อนแมลงปอในอ่างเก็บน้ำเหมืองถ่านหินบ้านปู จังหวัดลำพูน ประเทศไทย / Chayanan Jitmanee / The 2013 /Full Text
Subject
Water -- Analysis
Water -- Analysis -- Lamphun
Odonata -- Effect of water quality on
Odonata -- Lamphun
2 Taxonomy of Odonata in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province = อนุกรมวิธานของแมลงปอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / Noppadon Makbun / The 2011 /Full Text
Subject
Odonata
Doi Suthep-Pui National Park


Page : 1