ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Nursing services -- Maldives

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Nursing service quality as perceived by nurses and patients in the tertiary care hospital, Maldives = คุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ / Mariyam Nashrath / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing services
Nursing services -- Maldives


Page : 1