ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Nucleotides

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Genotype and nucleotide sequence polymorphism of the 56-kilodalton major protein gene of Orientia tsutsugamushi in Thailand = จีโนทัยป์และความหลากรูปในลำดับนิวคลิโอไทด์ของ 56 กิโลดาลตันเมเจอร์โปรตีนยีนของเชื้อ Orientia tsutugamushi ในประเทศไทย / Salakchit Chutipongvivate / 2003 /Full Text
Subject
Chromosome polymorphism
Nucleotides
Tsutsugamushi disease
2 Nucleotide sequence variation of the genital Chlamydia trachomatis MOMP gene / Kanlaya Wongworapat / 2000 /Full Text
Subject
Nucleotide sequence
Generative organs
Membrane proteins
Sexually transmitted diseases -- Chiang Mai
Base sequence
Nucleotides
3 Relationship of Nucleotide Polymorphism at rs 1800497 Position in Dopamine D2 Receptor Gene Region with the Severity of Alcohol Dependence = ความสัมพันธ์ของภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์ที่ตำแหน่ง rs 1800497 ในบริเวณยีนตัวรับโดปามีน ชนิดที่ 2 กับความรุนแรงของการ ติดสุรา / Pitsinee Inthi / 2010 /Full Text
Subject
Alcoholism
Nucleotides
4 Study of the nucleotide polymorphism of CCRS promoter, CCRS32 and CCR5-m303 mutations and their protein density expressed on the surface of CD4+ lymhocytes and monocytes from HIV highly exposed persistently seronegative (HEPS) persons = การศึกษาความหลากรูปของลำดับนิวคลิโอไทด์บริเวณโปรโมเตอร์ของยีน ซีซีอาร์5, การกลายพันธุ์แบบซีซี อาร์5 เดลต้า32 และ ซีซีอาร์5-เอ็ม303 และความหนาแน่นของโปรตีน ซีซีอาร์5 ที่ปรากฏขึ้นบนผิวเซลล์ซีดี4+ลิมโฟซัยท์ และโมโนซัยท์ ในผู้สัมผัสเชื้อเอชไอวีบ่อยแต่ไม่สร้างแอนติบอดี / Tanawan Samleerat / 2003 /Full Text
Subject
Nucleotides
HIV


Page : 1