ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Nonexpansive mappings

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Fixed point theorems and iteration processes for multivalued nonexpansive mappings in RTrees = ทฤษฎีบทจุดตรึงและกระบวนการทำซ้ำสำหรับการส่งไม่ขยายหลายค่าในกราฟต้นไม้แบบ R / Khanitin Samanmit / The 2016 /Full Text
Subject
Mappings (Mathematics)
Nonexpansive mappings
2 Fixed point theorems for generalized nonexpansive mappings in convex metric spaces and rate of convergence of some iteration methods = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปในปริภูมิเมตริกคอนเวกซ์และอัตราการลู่เข้าของวิธีทำซ้ำบางวิธี / Withun Phuengrattana / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Nonexpansive mappings


Page : 1