ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Nitrogen in agriculture.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation of N-Uptake efficiency by Kale Mineralized from vegetable soybean using Isotope 15 N technique = การประเมินประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนของผักคะน้า ที่ปลดปล่อยจากต้นถั่วเหลืองฝักสดโดยใช้เทคนิคไอโซโทป ไนโตรเจน15 Wiwat Mathayakul / / 2008 /Full Text
Subject
Nitrogen in agriculture
Soybean
2 Nitrogen fertilizer management in vegetable soybeans = การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในถั่วเหลืองฝักสด Yinbo Gan. / Gan, Yinbo. / 1993. /Full Text
Subject
Nitrogen fertilizers.
Soybean -- Fertilizers.
Nitrogen in agriculture.
Soybean -- Chiang Mai.


Page : 1