ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Nitrate

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of nitrate and nitrite in food samples by flow injection chemiluminescence = การหาปริมาณไนเตรตและไนไตรต์ในตัวอย่างอาหารโดยวิธีโฟลว์อินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ / Oranoot Ruankhum / 2012 /Full Text
Subject
Nitrites
Nitrates
Flow Injection
2 Development of flow injection analysis systems for the determination of phosphate nitrite nitrate chromium and calcium / Orawan Tue-Ngeun / 1997 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
Nitrates -- Analysis
Nitrites -- Analysis
Chromium -- Analysis
Calcium -- Analysis
3 Microbial conversion study of nitrate to nitrite by modern liquid chromatography / Jirasak Threeprom / 2002 /Full Text
Subject
Liquid chromatography
Nitrate
Nitrite


Page : 1