ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Nerves

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of dicrotophos on axon and nerve conduction velocity in albinorats = ผลของไดโครโตฟอสต่อเส้นประสาทและความเร็วของการนำกระแสประสาทในหนูขาว / Wichuda Ruamkrathok / 2007 /Full Text
Subject
Nerve tissue
Nerves
Nerves -- Effect of drugs on
Dissertations, academic -- Physiology
2 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงกายวิภาคระหว่างเส้นประสาททรีเคอเรนท์ลาริงกซ์เจียล หลอดเลือดแดงอินฟีเรียธัยรอยด์ และต่อมธัยรอยด์ / สุภาวดี ชมภู / 2527 /Full Text
Subject
ต่อมธัยรอยด์
หลอดเลือดแดง
เส้นประสาท
Dissertations, academic -- Anatomy
Laryngeal nerves
Thyroid gland


Page : 1