ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 21 รายการ จากคำว่า Nanostructured materials

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of some metal Tungstate and Molybdate nanostructure synthesized by electrospinning and microwave radiation methods = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนโลหะทังสเตต และโมลิบเดตบางชนิดที่สังเคราะห์โดยวิธีอิเล็กโทรสปินนิงและวิธีการแผ่รังสีไมโครเวฟ / Yanee Keereeta / The 2014 /Full Text
Subject
Metals -- Analysis
Nanostructured materials
Tungstate -- Analysis
Molybdate -- Analysis
2 Characterization of thai silk fibroin based electrospun nanofibrous scaffolds for articular cartilage cell culture = ลักษณะเฉพาะของโครงเลี้ยงเนื้อเยื่อชนิดเส้นใยนาโนจากไฟโบรอินในเส้นใยไหมไทยด้วยวิธีอิเล็คโตรสปินสำหรับใช้ในการเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ / Sathit Banthuek / 2014 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanofibers
Silk
Electrons
3 Characterization of zinc oxidemagnesium oxide nanocomposites synthesized by Flame Spray Pyrolysis = การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมนาโนซิงก์ออกไซด์กับแมกนีเซียมออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส / Thanittha Samerjai / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Technical
Nanostructured materials
Metallurgy
Magnesium oxide
4 Characterization of zinc oxidegold nanocomposites synthesized by photodeposition technique for nanodevice applications = การหาลักษณะเฉพาะของซิงก์ออกไซด์โกลด์ นาโนคอมโพสิต สังเคราะห์โดยเทคนิคโฟโตเดโพซิชัน สำหรับการประยุกต์เป็นอุปกรณ์นาโน / Pichitchai Pimpang / The 2014 /Full Text
Subject
Nanostructures
Nanostructured materials
Nanotechnology
5 Design and fabrication of Graphene-Polyaniline Nanocomposite electrodes for flow-based determination of selected antioxidants = การออกแบบและการประดิษฐ์อิเล็กโทรดจากวัสดุผสมนาโนแกรฟีน-พอลิแอนิลีนเพื่อการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่เลือกสรรโดยอาศัยการไหล / Poachanee Norfun / The 2014 /Full Text
Subject
Nanocomposites (Materials)
Nanostructured materials
Chemistry, Analytic
Antioxidants
6 Effects of nanoparticle additives on structures, properties and tribological behaviour of thermal sprayed alumina-based nanocomposite coatings = ผลของตัวเติมอนุภาคนาโนต่อโครงสร้าง สมบัติ และพฤติกรรม ไทรโบโลจีของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนนาโนคอมโพสิตที่มีอะลูมินาเป็นหลัก / Nuchjira Dejang / 2011 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanocomposites (Materials)
Nanostructured materials
7 Electrical properties of carbon nanotubes and carbon nanotube composites = สมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนและวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอน / Naratip Songmee / The 2010 /Full Text
Subject
Nanotubes
Nanostructured materials
Carbon
8 Environment-friendly and low-cost production of iron-based nanomaterials and their environmental assessment = การผลิตวัสดุนาโนที่มีเหล็กเป็นฐานซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนต่ำ Stefan Ruman / Ruman, Stefan / The 2019 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanostructured materials -- Environmental aspects
9 Growth of Titanium Dioxide nanowires and Tungsten Oxide nanobelts synthesized by thermal Oxidation under Ethanol vapor = การปลูกเส้นลวดนาโนไทเทเนียมออกไซด์และเข็มขัดนาโนทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยออกซิเดชันความร้อนภายใต้ไอเอทานอล / Suphaporn Daothong / 2010 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanotechnology
Titanium dioxide
Tungsten
Oxidation
10 Improvement of mechanical properties of carbon nanotubes, silicon carbide nanowires and epoxy resin nanocomposites = การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระดับนาโนของท่อนาโนคาร์บอน เส้นลวดนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ และอีพอกซีเรซิน / Haruthai Longkullabutra / school 2012 /Full Text
Subject
Carbon
Nanotubes
Nanostructured materials
11 Novel use of carbon nanotubes in the reinforcement of polypropylene fibers = การใช้แบบใหม่ของท่อนาโนคาร์บอนในการเสริมแรงของเส้นใยพอลิพรอพิลีน / Tawat Soitong / The 2010 /Full Text
Subject
Polypropylene fibers
Textile fibers, Synthetic
Nanotubes
Nanostructured materials
12 Preparation and characterization of ceramic nanocomposites in the PZT-PNN system = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกนาโนคอมโพสิตในระบบพีแซดทีพีเอ็นเอ็น / Orawan Khamman / 2009 /Full Text
Subject
CeramicsPorcelain
Nanostructured materials
13 Synthesis and characterization of magnetic nanoparticles for magnetic field resonance imaging application = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนแม่เหล็กเพื่อประยุกต์สำหรับการสร้างภาพจากการสั่นพ้องของสนามแม่เหล็ก / Sudarat Sitthichai / The 2017 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanostructured materials
Magnetic materials
Magnetic fields
14 Synthesis and characterization of tungsten trioxide by electrospinning and microwave-hydrothermal methods = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของทังสเตนไตรออกไซด์โดยวิธีอิเล็กโทรสปินนิงและวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล / Jarupat Sungpanich / 2014 /Full Text
Subject
Nanofibers
Nanostructured materials
15 Synthesis and Electrochromic properties of conductive Polyaniline = การสังเคราะห์และสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของพอลิอะนิลีนนาไฟฟ้า / Natlita Thummarungsan / The 2014 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Polyaniline -- Analysis
Electrochromic -- Analysis
16 Synthesis of copper oxide nanostructures for applications in Ethanol sensors and dye-sensitized solar cells = การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทองแดงออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้ในเอทานอลเซนเซอร์และแสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง / Phathaitep Raksa / 2010 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Copper -- Oxidation
Ethanol
Solar cells
17 Synthesis of gadolinium vanadate nanoparticles by carboxylic acids-assisted sol-gel method = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแกโดลิเนียมวาเนเดตโดยวิธีโซลเจลที่มีกรดคาร์บอกซิลิกเป็นตัวช่วย / Nawapong Chumha / The 2014 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanostructured materials
18 Synthesis of hydrogelhydroxyapatite composite materials by alternative photoinitiators = การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตไฮโดรเจลไฮดรอกซีอพาไทต์โดยสารเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงทางเลือก Apichart Han / Han, Apichart / The 2016 /Full Text
Subject
Nanocomposites (Materials)
Nanotechnology
Nanostructured materials
19 Synthesis of Nano-Perovskite catalysts for catalytic converter = การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน-เพอรอฟสไกต์สำหรับเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา / Supachai Sompech / 2013 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanocomposites (Materials)
20 Synthesis of Tiatanium Dioxide-Zinc Oxide Nanocomposites and Zinc Titanate by microwave radiation and calcination = การสังเคราะห์วัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์-ซิงก์ออกไซด์และซิงก์ไทเทเนตโดยรังสีไมโครเวฟและแคลซิเนชัน / Jirapong Arin / 2012 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Tiatanium Dioxide


Page : 1 2