ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Nanocomposites (Materials)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Design and fabrication of Graphene-Polyaniline Nanocomposite electrodes for flow-based determination of selected antioxidants = การออกแบบและการประดิษฐ์อิเล็กโทรดจากวัสดุผสมนาโนแกรฟีน-พอลิแอนิลีนเพื่อการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่เลือกสรรโดยอาศัยการไหล / Poachanee Norfun / The 2014 /Full Text
Subject
Nanocomposites (Materials)
Nanostructured materials
Chemistry, Analytic
Antioxidants
2 Effect of zirconia addition on leucite crystallization in dental porcelain nanocomposites = ผลของการเติมเซอร์โคเนียต่อการเกิดผลึกลูไซต์ในนาโนคอมโพสิตพอร์ซเลนทางทันตกรรม / Nolapan Vudhivanich / The 2013 /Full Text
Subject
Dental ceramics
Zirconium oxide
Nanocomposites (Materials)
3 Effects of nanoparticle additives on structures, properties and tribological behaviour of thermal sprayed alumina-based nanocomposite coatings = ผลของตัวเติมอนุภาคนาโนต่อโครงสร้าง สมบัติ และพฤติกรรม ไทรโบโลจีของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนนาโนคอมโพสิตที่มีอะลูมินาเป็นหลัก / Nuchjira Dejang / 2011 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanocomposites (Materials)
Nanostructured materials
4 Electrical properties of lead zirconate Titanate-Based Nanocomposite thin films synthesized by Triol Sol-gel Process = สมบัติเชิงไฟฟ้าของฟิล์มบางนาโนคอมโพสิตที่มีเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตเป็นฐานที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไตรออลโซล-เจล / Tharathip Sreesattabud / 2013 /Full Text
Subject
Thin films
Nanocomposites (Materials)
5 Preparation and characterization of silicon-germanium-tin nanocomposites on nitrogen-doped graphene for used as anode materials in lithium-ion batteries = การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของนาโนคอมพอสิตซิลิกอน เจอร์มาเนียมทินบนกราฟีนเจือไนโตรเจนเพื่อใช้เป็นวัสดุขั้วแอโนดในแบตเตอรีลิเทียมไอออน / Thanapat Autthawong / The 2017 /Full Text
Subject
Graphene
Lithium
Nanocomposites (Materials)
6 Synthesis of hydrogelhydroxyapatite composite materials by alternative photoinitiators = การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตไฮโดรเจลไฮดรอกซีอพาไทต์โดยสารเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงทางเลือก Apichart Han / Han, Apichart / The 2016 /Full Text
Subject
Nanocomposites (Materials)
Nanotechnology
Nanostructured materials
7 Synthesis of Nano-Perovskite catalysts for catalytic converter = การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน-เพอรอฟสไกต์สำหรับเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา / Supachai Sompech / 2013 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanocomposites (Materials)


Page : 1