ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Myocardium

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Stress-strain relationship of left ventricular myocardium = ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย Tipapon Khamdaeng / Tipapon khamdaeng / school Chiang mai university 2012 /Full Text
Subject
Myocardium
Heart -- Abnormalities
Strains and stresses
2 The Effects of vagus nerve stimulation on the heart subjected to acute cardiac ischemiareperfusion injury in swine = ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสต่อหัวใจที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบาดเจ็บ จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงใหม่ในสุกร / Watthana Nuntaphum / The 2017 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Myocardium -- Diseases
3 การเปรียบเทียบเทคนิคการสร้างภาพเอ็มอาร์ระหว่างแบบกลั้นหายใจและไม่กลั้นหายใจในการวัดค่า T2* เพื่อประเมินภาวะเหล็กเกินในกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ = A Comparison between breath-hold and free breathing MRI techniques of T2* measurement for the evaluation of myocardial iron overload in Beta Thalassemia Major Patients / อุเทน ยะราช / 2553 /Full Text
Subject
Beta-Thalassemia
Myocardium
การสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก
หัวใจ -- การสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก
ระบบการสร้างภาพทางการแพทย์


Page : 1