ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Mutual funds

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Analysis volatility of exchange traded funds (ETF) investment returns affecting index in the stock exchange of Thailand (SET) using multivariate Garch model = การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีมัลไทวาริเอทการ์ช / Kanokporn Kitsupha / The 2017 /Full Text
Subject
Mutual funds
Price indexes


Page : 1