ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Mutation (Biology)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and mutagenicity in soil in Chiang Mai province = การหาปริมาณพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในดินในจังหวัดเชียงใหม่ Bangdong Wei / Wei, Bangdong / 1995 /Full Text
Subject
Air -- Pollution -- Chiang Mai
Pollutants
Acid deposition -- Chiang Mai
Mutation (Biology)
Polycyclic aromatic hydrocarbons
2 Molecular characterization and identification of Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML105) mutants, induced by low-energy ion beam = การหาลักษณะเฉพาะและการบ่งบอกระดับโมเลกุลของข้าวหอมมะลิกลายพันธุ์ที่ถูกชักนำโดยลาไอออนพลังงานต่ำ / Nuananong Semsang / 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand
Rice -- Mutation (Biology)
3 Mutation analysis of Enamelin Gene (ENAM) in patients with amelogenesis imperfect = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนอีนาเมลลินในผู้ป่วยที่มีการ สร้างเคลือบฟันไม่สมบูรณ์ / Sathian Suravisankul / 2011 /Full Text
Subject
Dental enamel
Genes -- Mutation breeding
Mutation (Biology)
Enamelin genes
4 Mutation analysis of MSX1 in patients with syndromic and non-syndromic Hypodontia and Orofacial clefts = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน MSX1 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่กำเนิดและรอยแยกบริเวณช่องปากและใบหน้าที่เกิดร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการ / Onnida Wattanarat / The 2010 /Full Text
Subject
Cleft lip
Mutation (Biology)
Genes
5 Partial characterization of mutagen (s) in shallot (Allium Ascalonicum Linn.) and the effect of some chemicals on its mutagenic activity . / Prayad Pantasri / 1991. /Full Text
Subject
Mutagens.
Plant mutation.
Microbial mutation.
Mutation (Biology)
Dissertations, academic -- Biochemistry
Mutagens
Allium
6 Polycyclic aromatic hydrocarbons and mutagenicity of airborne particulate in Chiang Mai Rong Zhang / Rong, Zhang / 1996 /Full Text
Subject
Air -- Pollution -- Chiang Mai
Pollutants
Acid deposition -- Chiang Mai
Mutation (Biology)
Polycyclic aromatic hydrocarbons
7 TP63 mutation in patients with syndromic and non-syndromic hypodontia and cleft lip and palate = การกลายพันธุ์ของยีน TP63 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่ กำเนิดและปากแหว่งและเพดานโหว่ทั้งที่ร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการอื่น / Warissara Sripathomsawat / 2010 /Full Text
Subject
Gencs -- Mutation (Biology)
Dentistry


Page : 1