ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Muscle, Skeletal

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of exercise on contractile properties of skeletal muscle in hypothyroid rats = ผลของการออกกำลังกายต่อการทำงานของกล้ามเนื้อลายของหนูในภาวะฮัยโปธัยรอยด์ / Todsapon Bunyamak / 1994; คณะแพทยศาสตร์ [2538?] /Full Text
Subject
Muscles
Exercise
Hypothyroidism
Exercise
Muscle, Skeletal
Animals, Laboratory -- Rat
2 Impact of dietary carbohydrate-fat proportions on efficacy of skeletal muscle activity in exercised rats / Pilaiporn Kaoien / 2003 /Full Text
Subject
Carbohydrates
Fat
Muscles
Rats -- Exercise
Carbohydrates
Fat
Muscles
Dissertations, academic -- Physiology
Muscle, skeletal
Animals, laboratory -- Rats
3 การศึกษาตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของ Motor Poin ในกล้ามเนื้อ Brachialis และ Gastrocnemius เพื่อใช้ในการรักษาภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อดังกล่าวในคนไทย = Anatomical localization of Motor Points of Brachialis and Gastrocnemius muscles for treatment of spasticity in Thais / พิชชานีย์ จริยพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Muscle, skeletal
Muscle spasticity


Page : 1