ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Muscle strength

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Relationship between lower limb muscle strength and single-leg sit-to-stand performance in young adults = ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการลุกจากนั่งขึ้นยืนด้วยขาข้างเดียวในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / Weerasak Tapanya / The 2014 /Full Text
Subject
Muscle strength training
Young adults
2 โปรแกรมการออกกำลังกายแบบจำเพาะของกล้ามเนื้อลำตัวต่อความคล่องตัวของนักกีฬาฟุตบอลชายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Specific torso muscle exercise program to agility of Chiang Mai University Male Soccer players / ปวีณ วิยาภรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
Muscle strength
Exercise
นักฟุตบอล -- เชียงใหม่
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การออกกำลังกาย
3 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของแขนต่อความแม่นยำในการยืนยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล = Effect of using arm strength training program on accuracy in long distance basketball shooting / นรินทร์ แสงศรีจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
Physicle fitness
Muscle strength
Arm
สมรรถภาพทางกาย
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
บาสเกตบอล -- การฝึก
4 ผลการฝึกแผ่นยางยืดร่วมกับพลัยโอเมตริกต่อความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาเซปักตะกร้อ = Effects of combining elastic resistance and plyometric training on leg strength and power in sepaktakraw players / ฐิติมา ธิใจเงิน / 2552 /Full Text
Subject
Physical fitness
Muscle strength
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
การบริหารยืดเส้น
กำลังกล้ามเนื้อ
เซปักตะกร้อ
5 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลแบบมือบนเหนือศีรษะ = Effect of plyometric training on accuracy in a volleyball over-hand serving / วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ / 2552 /Full Text
Subject
Muscle strength
Physical Fitness
วอลเลย์บอล
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)


Page : 1