ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Multi -- media package

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การใช้ชุดสื่อประสมสำหรับผู้สูงอายุ / โสภา กรรณสูต / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Multi -- media package
Aged
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
โสตทัศนวัสดุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่


Page : 1