ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Motor vechicle industry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of an event-oriented supply chain process management concept case study of an automotive manufacturer = การพัฒนาแนวคิดการจัดการกระบวนการห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นเหตุการณ์สำหรับผู้ผลิตยานยนต์ Stefanie Plath / Plath, Stefanie / The 2016 /Full Text
Subject
Business logistics
Industrial management
Motor vechicle industry
2 Improving material control processes and MRP planning parameters in a motorcycle manufacturing company = การปรับปรุงกระบวนการควบคุมวัสดุและการวางแผนความต้องการวัสดุในบริษัทผลิตจักรยานยนต์ Jonas Moritz Pramono / Jonas, Moritz Pramono / The 2016 /Full Text
Subject
Process control
Inventory control
Manufacturing processes
Motor vechicle industry


Page : 1