ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Mosquitoes -- Control

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Establishment of a natural mating colony of the hyrcanus group and search for mechanisms to control stenogamous behavior = การตั้งโคโลนีที่ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติของยุงก้นปล่องกลุ่มไฮร์คานัส และการค้นหากลไกในการควบคุมพฤติกรรมผสมพันธุ์ในที่แคบ / Adulsak Wijit / The 2015 /Full Text
Subject
Mosquitoes -- Control
Anopheles
2 Isolation of fungi from mosquito larvae in the Northern Thailand and studies of their ability in killing mosquito larvae and growth characteristics = การตรวจแยกเชื้อราจากลูกน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย และศึกษาความสามารถในการฆ่าลูกน้ำและคุณลักษณะการเจริญของเชื้อราที่แยกได้ / Kunyaluk Chaicumpar. / 1990. /Full Text
Subject
Fungi.
Mosquitoes -- Larvae.
Mosquitoes -- Control.
Mosquitoes -- Thailand, Northern -- Larvae.
3 Plant extracts for control of mosquito-borne disease vectors / Benjawan Tookyang / 1997 /Full Text
Subject
Botanical chemistry
Plants -- Analysis
Mosquitoes -- Control
Mosquitoes as carriers of disease


Page : 1