ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Monosodium glutamate

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of monosodium glutamate on visual behavior in rats / Anutape Wililak / 1999 /Full Text
Subject
Visual perception
Monosodium glutamate
Rats -- Behavior
Visual perception
Sodium glutamate
Dissertations, academic -- Physiology
2 Effects of monosodium glutamate on growth and reproductive capacity in famale rats = ผลของผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการสืบพัธุ์ในหนูเพศเมีย c / Pisamai Maungded / 1995 /Full Text
Subject
Rats -- Growth
Rat -- Reproduction
Monosodium glutamate


Page : 1