ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Monacolin K

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Optimization of Monacolin K biosynthesis by Monoascus species in Thai rice = การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการชีวสังเคราะห์โมนาโคลิน เค โดยเชื้อราโมแนสคัสในข้าวไทย / Jantana Keereetaweep / The 2009 /Full Text
Subject
Monacolin K
Monascus
Fungi
Biosynthesis


Page : 1