ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Molybdenum

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of molybdenum oxide nanostructure synthesized by Hydrothermal Meyhod = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนโมลิบดินัมออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / Hathai Sinaim / Bangkok The 2011 /Full Text
Subject
Molybdenum
Nanostructures
2 Fabrication of array-based tinmolybdenum oxide sensor for E-nose applications = การสร้างชุดแผงตัวรับรู้ดีบุกโมลิบดินัมออกไซด์สำหรับประยุกต์เป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์ / Surachet Phadungdhitidhada / 2011 /Full Text
Subject
Array processors
Tin
Molybdenum oxide
3 Synthesis of molybdenum oxide by refluxing process = การสังเคราะห์โมลิบดีนัมออกไซด์โดยกระบวนการรีฟลักซ์ / Pannipa Wongkrua / The 2013 /Full Text
Subject
Molybdenum
Refluxing


Page : 1