ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Molars

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of clinical and radiographic success rates in treatments of primary molars with deep carious lesions using 3 different incomplete caries removal techniques = การเปรียบเทียบอัตราผลสำเร็จทางคลินิกและทางภาพรังสีของการรักษาฟันกรามน้ำนมที่ผุลึกด้วยวิธีการกำจัดรอยฟันผุแบบไม่สมบูรณ์ที่แตกต่างกัน 3 วิธี / Kamoltip Boonsongsawat / 2012 /Full Text
Subject
Dentistry
Molars
2 Finite element analysis of maxillary molar distalization with distalizing force = การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์ของการเคลื่อนฟันกรามบนไปด้านไกลกลางด้วยแรงที่ทำให้เคลื่อนไปด้านไกลกลาง / Hadsamanan Chalermwong / The 2014 /Full Text
Subject
Orthodontics
Finite element method
Molars


Page : 1