ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Mild Cognitive Impairment

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of specific cognitive domains on gaitin individuals with mild cognitive impairment = ผลของพุทธพิสัยเฉพาะด้านต่อการเดินในผู้ที่มีความบกพร่องเอ็ม ซี ไอ / Sirintip Kumfu / 2011 /Full Text
Subject
Walking
Gait
Walking
Gait
Mild Cognitive Impairment


Page : 1