ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Microsystins -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Optimization of microcystins extraction and monitoring of toxins in water samples from Mae Kuang Udomtara Reservoir. Chiang Mai Province / Pamornwan Nutniyom / 2003 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Chiang Mai
Microsystins -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir


Page : 1