ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Microbial proteins

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production of chicken feather protein by Keratinase from Bacillus subtilis G8 for corncob silage production = การผลิตโปรตีนจากขนไก่โดยคีราติเนสจาก Bacillus subtilis G8 เพื่อการผลิตซังข้าวโพดหมัก / Chayatip Suttiniyom / The 2014 /Full Text
Subject
Microbial proteins
Corncobs
2 Single cell protein production from whey by opened sequencing batch reactor = การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากเวย์ด้วยซีเควนซิ่งแบทรีแอกเตอร์แบบเปิด / Sarawut Mongkondee / The 2013 /Full Text
Subject
Whey
Single cell proteins
Microbial proteins
Biotechnology


Page : 1