ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Mice

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of curcumin on skin tumorigenesis in mice / Onanong Namwong / 1997 /Full Text
Subject
Curcuma
Skin -- Cancer
Carcinogenesis
Mice as laboratory animals
2 Effects of dexamethasone on growth, morphology and enzyme activities of candida albicans and their effects on the pathogenicity in mice = อิทธิพลของยาเด็กซาเมตาโซนต่อการเติบโต รูปร่างลักษณะและปฎิกิริยาเอ็นไซม์ของเชื้อ Candida albicans และผลที่มีต่อการเกิดโรคในหนู / Patcharin Pramoonjago / 1984 /Full Text
Subject
Dexamethasone
Fungi -- Hyphae
Fungi -- Cytology
Fungi -- Morphology
Pathogenic fungi
Mice
Dissertations, academic -- Microbiology
Candida albicans
3 Mechanisms of iron transportation into the hearts of thalassemic mice = กลไกการขนส่งธาตุเหล็กผ่านเข้าสู่หัวใจในหนูที่เป็นธาลัสซีเมีย / Sirinart Kumfu / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Iron
Mice
thalassemia
4 Petrochemistry and tectonic significationce of mafic volcanic rocks in the Chiang Rai-Chiang mai volcanic belt, Northern Thailand = ศิลาเคมีและนัยสำคัญทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟชนิดเมฟิกในแนวหินภูเขาไฟเชียงราย-เชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย Burapha Phaijuy / Burapha Phajuy / 2008 /Full Text
Subject
Geology
Petrology
Pumice
5 Production of polyclonal antibody in mice using DNA based and Phage-display immunizations = การผลิตพอลิโคลนนอลแอนติบอดีในหมูโดยการสร้างภูมิคุ้มกันจากดีเอ็นเอและฟาจดิสเพลย์ / Saibua Boonmuen / 2004 /Full Text
Subject
Antibody formation
Mice
DNA
Bacteriophages
6 The Effects of p38 MAPK inhibitor, SB203580, on cardiac and mitochondrial function in rats with myocardial ischemiareperfusion injury = ผลของสารยับยั้ง p38 MAPK หรือ SB203580 ต่อการทำงานของหัวใจและหน้าที่ของไมโตคอนเดรียในหนูขาวที่ถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและการมีเลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจอีกครั้ง / Sirirat Surinkaew / 2013 /Full Text
Subject
Heart -- Physiology
Mitochondrial Diseases
p38 Mitogen-Activated Protein Kinases
Mice
Dissertations, academic -- Physiology


Page : 1