ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Methomyl

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of Thunbergia Laurifolia Lindl. leaf extract on methomyl-induced cholinesterase inhibition = ผลของสารสกัดจากใบรางจืดต่อการยับยั้งเอนไซม์โคลีนแอสเทอเรสที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารกำจัดแมลงเมโทมิล / Kanokwan Chaiyasing / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Plants, medicinal -- Rangjuet
Cholinesterases
Methomyl
2 ผลของสารสกัดใบรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ในการต้านการเหนี่ยวนำ ให้เกิดไมโครนิวเคลียสโดยสารฆ่าแมลงเมโธมิล = Antagonistic effect ot Thunbergia laurifolia Lindl. leaf extract on micronucleus induction by Methomyl insecticide / สกาวรัตน์ บุญยะรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertaions, academic -- Toxicology
Plant extracts
Insecticides
Methomyl


Page : 1