ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Methicillin-Resistanl Staphylococcus aureus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of molecular characteristics and antimicrobial resistance patterns of Methicillin-Resistant Staphylococci isolated from humans and swine = การเปรียบเทียบลักษณะทางอณูวิทยาและรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococci ที่แยกได้จากคนและสุกร / Monlica Rattanamuang / 2013 /Full Text
Subject
Methicillin resistance
Drug resistance
Methicillin-Resistanl Staphylococcus aureus


Page : 1