ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Metals -- Speciation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of on-line analysis of some heavy metals involving speciation / Siripat Suteerapataranon / 2004 /Full Text
Subject
Heavy metals -- Analysis
Metals -- Speciation
2 Speciation of Tin Ions in wastewater from electronic industry = สเปซิเอชันของไอออนดีบุกในน้ำเสียจากอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ / Phetcharat Siriwi / 2010 /Full Text
Subject
Speciation (Chemistry) -- Technique
Electronic industries
Metals -- Speciation


Page : 1