ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Metal castings

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Microstructure and properties relationship of semi-soild cast metals = ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของโลหะหล่อกึ่งของแข็ง / Natthaphol Chomsaeng / The 2010 /Full Text
Subject
Metallurgy
Metal castings
Microstructure


Page : 1