ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Metal spraying

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Microstructure and mechanical properties of Nicr and stainless steel coatings prepared by flame and arc spray processes = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวพ่มเคลือบนิเกิลโครเมียมและเหล็กกล้าไร้สนิมที่เตรียมโดยกระบวนการพ่นแบบเปลวไฟและแบบอาร์ก / Pisit Apichayakul / 2006 /Full Text
Subject
Metal spraying
Plasma spraying
2 Microstructures and mechanical properties of stainless steel arc spray coatings prepared by ARC wire and weld wire = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวพ่นเคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมแบบอาร์กที่เตรียมโดยลวดอาร์กกับลวดเชื่อม / Reungruthai Daengmool / 2006 /Full Text
Subject
Wine
Metal spraying
Plasma spraying


Page : 1