ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Mental retardation -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 เซลล์พันธุศาสตร์ในเด็กปัญญาอ่อนในจังหวัดเชียงใหม่ / กนกรัชต์ ตียพันธ์ / 2536 /Full Text
Subject
โครโมโซม
ปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Anatomy
Cytogenetics
Mental retardation -- Chiang Mai
เซลล์พันธุศาสตร์


Page : 1