ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 23 รายการ จากคำว่า Mental health

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 สุขภาพจิตของผู้มีภาวะความดันโลหิต / ธนิกานต์ เขื่อนดิน / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Hypertension
22 สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูล / 2546 /Full Text
Subject
คู่สมรส -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Spouses
Psychotic disorders
Alcohol
23 สุขภาวะทางจิตวิญาณของญาติผู้ป่วยวิกฤต = Spiritual health among relatives of critically Ill patients / แสงอรุณ ใจวงศ์ผาบ / 2558 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
Mental health


Page : 1 2