ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Mental Retardation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of FMR1 mutation in Thai mental retardation males using Multiplex PCR in Rajanagarindra Institute of Child Development = การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน FMRI ด้วยวิธี Multiplex PCR ในผู้ป่วยปัญญาอ่อนเพศชายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ / Preechaya Phrommin / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Fragile x syndrome
Mental Retardation
Rajanagarindra institute of child development
2 เซลล์พันธุศาสตร์ในเด็กปัญญาอ่อนในจังหวัดเชียงใหม่ / กนกรัชต์ ตียพันธ์ / 2536 /Full Text
Subject
โครโมโซม
ปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Anatomy
Cytogenetics
Mental retardation -- Chiang Mai
เซลล์พันธุศาสตร์


Page : 1